Kurz Škôlkári 3-6rokov

“Mám ešte staršieho 8 ročného syna, ktorý sa učí angličtinu v škole už 2 roky, ale tento môj mladší syn má väčšiu slovnú zásobu a vie lepšie v angličtine reagovať ako ten starší.”

Takúto pochvalu sme dostali po 5 mesiacoch výučby jej mladšieho syna, ktorý začal keď mal 4 a pol roka a nikto ho pred tým angličtinu neučil.

V našej jazykovej škole sa zameriavame len na výučbu detí.

Výučba angličtiny takýchto malých detí vyžaduje láskavý prístup a špeciálnu metodiku výučby, čo sa dá zabezpečiť iba v malých skupinkách do 8 detí.  Používame najmodernejšie metódy výučby, ktorými sa dieťa učí angličtinu podobným spôsobom, ako svoj rodný jazyk. Preto sa na našich hodinách komunikuje s deťmi iba v angličtine. Hodiny sú výborne pripravené, plné komunikácie, radosti, pohybu a hier, a deti veľmi rýchlo napredujú. Naviac je výučba znásobená počúvaním CD nahrávok na doma, so špeciálnymi TPR (Total Physical Response) anglickými piesňami. Deti sa na naše hodiny angličtiny tešia, a keď vidia rýchly pokrok, veľmi ich to motivuje a baví, z čoho máme aj my vždy najväčšiu radosť !

Prečo? Pretože deti v tomto veku majú najlepšie predpoklady osvojiť si akýkoľvek cudzí jazyk!

Pripojte sa k nám

Výučba Angličtiny našou metódou je veľmi efektívna. V porovnaní s tradičnou výučbou sa u nás deti učia omnoho rýchlejšie. Preto aj potrebujeme na 1 rok viac materiálov ako inde. Našou metódou sme schopní naučiť deti až 4 špeciálne výukové CD za rok, oproti štandardným metódam výučby, kde sa 1 CD takéhoto rozsahu preberá celý rok.
Výučba angličtiny metódou Happy English deti NEZAŤAŽUJE. Práve naopak, deti sa na hodiny tešia, a keď vidia rýchly pokrok, veľmi ich to motivuje a baví. Pomalé napredovanie pri klasickej výučbe má úplne opačný efekt, deti sa na hodinách nudia a po určitom čase o angličtinu stratia záujem. A práve záujem zo strany dieťaťa je hnacím motorom efektívnosti výučby. No aj napriek nečakaným pokrokom špeciálnou metótou výučby HappyEnglish, je nutné si uvedomiť, že výučba cudzieho jazyka je dlhodobý proces.

Kurzy angličtiny pre deti od 3 – 6 rokov Prihláška