Kurz Školáci 7-14rokov

Systémom Jolly Phonics učíme v Trenčíne, Partizánskom aj Liptovskom Mikuláši.

Vysoko efektívna zážitková výučba.

Deti učíme pomocou overených metód – využívame zážitkové učenie + callanovu metódu + Jolly Phonics. Učíme v malých skupinkách max. 6 – 8 detí. Výučba angličtiny je zameraná na konverzáciu, čítanie a porozumenie anglickým textom, písanie a to všetko zábavnou a efektívnou formou.

Jolly Phonics Basic

Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, ktorého autorkou je učiteľka Sue Loyd. Sue sa zaoberala problémami čitateľskej gramotnosti detí v triede, kde angličtina nebola rodným jazykom všetkých detí. Dnes sa učí Jolly Phonics vo viac než 100 krajinách sveta. Na Slovensku sa aktuálne JollyPohonics integruje do školského systému.

Prečo je taká úspešná?

Jolly Phonics poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať a písať… v našom prípade na Slovensku aj komunikovať. Je prirodzené, že na deti rozprávame na hodinách anglicky, či nie? 

Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov anglického jazyka. Tento proces je možné zahrnúť do 5 základných krokov: Deti sa učia 42 zvukov používaných v anglickom jazyku. Zvuky zahŕňajú základné znaky abecedy ako aj spojenia znakov ako napr. “sh”, “th”, “ai”, či “ue”.

  1. Každý zvuk sa predstavuje prostredníctvom príbehu, ktorý navedie deti ako sa daný zvuk povie a ukáže, keďže k nemu priraďujeme konkrétne gesto – znak.
  2. Prostredníctvom mnohých variácii aktivít, stimulujúcich rôzne zmysly sa deti učia ako formovať a písať písmenká.
  3. Deti sa učia spájať, a tým čítať a písať slová.
  4. Deti sa učia počúvať jednotlivé zvuky v slovách, čo im dáva vynikajúci základ pre zvládnutie hláskovania.
  5. Nezbedné slovíčka majú výslovnosť, ktorá nepodlieha fonetickým pravidlám a deti sa ich výslovnosť učia zvlášť.

Aby ste získali  lepšiu predstavu, deti Vám priblížia ako rozoznávajú sounds a čítajú prvé slová. (video Mushroom)

Akonáhle si deti osvoja jednotlivé sounds a ich spájanie do slov, prestanú samé od seba používať gestá a čítajú plynule. (čítajú slová)

Cieľom prvého roku Jolly Phonics je naučiť deti plynule čítať vety s jednoduchými a foneticky správnymi slovami.

Jolly Phonics Advanced

V druhom roku sa deťom predstavujú výnimky, ktoré sa opäť učia hravou formou. Napríklad: hop over e, ktoré je v slove make, počujeme tam ai, ale píše sa s hop over e, ktoré je na konci slova. Deti, ktoré sa učili 1 rok Jolly Phonics… týmto dekódovateľným spôsobom, ľahšie vnímajú zmeny v slove, nepozerajú sa viac na slovo ako celok, ale po hláskach. Tak prestávajú mať zábrany prečítať akékoľvek dlhé slovo. 

Počas druhého roku si deti osvojujú pravopis fonetických slov (ktoré sa naučili už počas 1. roku) a precvičujú plynulé čítanie nekonečne veľa slov s výnimkami v anglickom jazyku. Tým ich slovná zásoba opäť narastá, prirodzene, pretože kto by sa nerád dozvedel, čo znamená slovo – veta, ktorú práve prečítali. S bohatšou zásobou deti vedieme k nezávislému písaniu, t.j. napíš, čo si myslíš. Nie sú to frázy tipu „My name is Peter. I live in …“, ale odpovede na otázky, ako napríklad „Čo si robil cez víkend?“ V tomto štádiu deti píšu s radosťou.

Viac o metóde Jolly Phonics na Slovensku sa dozviete na oficiálnej webstránke Jolly Phonics Centra v Pezinku:

Zdroj: www.jollyphonics.sk