Pobočka Liptovský Mikuláš

Moyzesova 7

Vyučovacie centrum HappyEnglish v Liptovskom Mikuláši Vás víta v krásnych priestoroch. Záujemci o výučbu anglického jazyka pre deti sa môžu hlásiť na doleuvedených kontaktoch.

Kontakt: 0902 167 622
E-mail:
 lmikulas.at.happyenglish.sk
Číslo účtu – Tatra Banka: 
2928861501/1100