Kurz Baby 10mesiacov – 3roky

Čím skôr sa deti začnú učiť cudzí jazyk, tým ľahšie a lepšie sa ho naučia.

Kurz angličtiny pre najmenšie deti od 8mes. je vedený tak, ako keby sa učili materinský jazyk. 

Opiera sa o metódu Hocus-Lotus, no zároveň je popretkávaný pesničkami, básničkami a hrami Happy English. Vo veľkej miere využívame aktivity inšpirované Montessori pedagogikou.

Rodič na hodine aktívne spolupracuje a hrá sa s dieťaťom, pričom sa samozrejme tiež učí anglický jazyk. Dieťa nie je nútené hovoriť, spievať, ani hrať sa. Hodina má byť pre deti zábavnou. Jazyk je podávaný formou hry, divadielka a pesničiek.

Sú to veľmi malé deti, a napriek tomu tak veľmi vnímavé. O chvíľu bude Vaše dieťatko všetko opakovať a skúšať a individuálne aj vyslovovať a vy budete vidieť, aké jednoduché je pre Vaše dieťatko učenie sa cudzieho jazyka. Takéto malé dieťa si všetko nahráva do svojho mozočku. Tým, že sa na dieťa hovorí iba v cudzom jazyku, musí jeho mozoček používať celú svoju kapacitu, čo ho stimuluje do takej miery, že je schopné vnímať aj iný cudzí jazyk, akoby bol jeho materinský. Toto obdobie však trvá iba krátko, preto je dobré začať čo najskôr.

Hodina trvá: 45 min
Max. počet detí v skupine: 7 detí