Prečo treba začať s angličtinou už pred škôlkou?

Za výuku angličtiny už pred škôlkou hovorí niekoľko faktorov:

Výskum ukazuje, že ľudský mozog je prvých 7 rokov života je výnimočne tvárny.. Toto však závisí od kvality a kvantity prvých mozgových podnetov,ktoré dieťaťu predkladáme, pretože tie rozhodujú ako silno budú prepojené nervové štruktúry v jeho mozgu, teda aký výkonný bude jeho mozog. Bunky, ktoré sa často stimulujú dráždením zmyslov, sa čoraz silnejšie a stabilnejšie prepájajú. Bunky, ktoré nie sú stimulované, zoslabnú. Mladšie dieťa sa ľahko a bezproblémovo naučí ďalší cudzí jazyk. Staršie dieťa, ktoré už nie je také bezprostredné, už môže mať problémy s dobrou výslovnosťou, gramatikou a ostýchavosťou pri výučbe. Učenie sa ďalšiemu jazyku v skorom veku napomáha vývoju a upevneniu mozgových buniek dieťaťa a zvyšuje tak jeho inteligenciu. Toto obohacuje vývoj všetkých, nie len zdravých detí, aj detí s ochoreniami mozgu a detí trpiacich autizmom.