Hocus Lotus – rozprávkové divadielko

Hlavnou autorkou naratívnej metódy Hocus-Lotus je psychologička, Prof. Traute Taeschner z Universitá degli Studi, di Roma „La Sapienza“, ktorá vypracovala a vedecky overila novú metódu učenia sa cudzieho jazyka pre deti od 2 rokov do 10 rokov.

Táto metóda vychádza z najnovších psychologických poznatkov o tom ako si dieťa osvojuje materinský jazyk. Psychológovia vedecky overili, že pomocou metódy Hocus-Lotus sa deti učia rozprávať cudzím jazykom rovnako, ako to robia pri učení sa materinského jazyka.

Deti celým procesom učenia jazyka sprevádzajú postavičky dvoch rozkošných Dinokrokov – Hocusa a Lotusa (Dinokrok je zmiešanina dinosaura a krokodíla), s ktorými sa deti môžu identifikovať. Hocus a Lotus prevádzajú deti rôznymi situáciami, ktoré majú hlboký emočný podtón. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky. V jednotlivých muzikálových príbehov sú špeciálne vybraté najpoužívanejšie hovorové frázy.

Učiteľská aktivita spočíva v dramatickej/divadelnej činnosti. Učiteľ rozpráva deťom rozprávku a zároveň ju divadelne znázorňuje, pričom deti po ňom opakujú jednotlivé frázy a jeho pohyb. Pri dramatickom stvárnení príbehu využíva prejavy emócií v reči, výrazové prostriedky tváre, hlasovú intonáciu, zacieľenie pohľadu, akcie a gestikulácie, ktoré vytvárajú charakter jednotlivých postáv. Dieťa je týmto vtiahnuté do reálneho rozprávkového deja, ktorý naplno prežíva a týmto vstrebáva cudzí jazyk.

Každá muzikálová pesnička (jeden príbeh) trvá okolo 5 minút, pričom rodičia a učitelia majú k dispozícii malú obrázkovú knižku s textom pesničky a farebnými obrázkami vyjadrujúcimi obsah a DVD s animovanými príbehmi, ktoré deti milujú.

Hudba a príbehy sú dizajnované takým spôsobom, že ich deti chcú pozerať a počúvať znovu a znovu. Texty boli namáhavo vyvinuté tak, aby podporovali proces učenia sa jazyka prostredníctvom opakovania a vizuálnych pomôcok podporujúcich pochopenie situácie. Poskytujú cenný model autentickej výslovnosti.

www.hocus-lotus.sk/