Ako rozvíjať mozog a inteligenciu Vašich detí? Učte ich cudzie jazyky.

Už ste sa niekedy učili cudzí jazyk? Bojovali ste so slovíčkami a gramatikou v škole? Ak ste ako väčšina dospelých ľudí, bolo to pre Vás určite dosť ťažké a napriek celej tej drine, výsledok nebol taký, aký by ste chceli. Pritom každé priemerné dieťa sa učí nový jazyk celkom ľahko. V rámci niekoľkých rokov väčšina detí rozumie, čo druhí hovoria a tiež sa vie samo celkom dobre vyjadrovať. Dôkazom sú biliguálne rodiny, kde rodičia hovoria rôznymi jazykmi a dieťa ich plynule ovláda.

KEDY JE NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA UČENIE SA JAZYKOV?

Mozog malých detí je priam predurčený na učenie sa jazykov. Sama matka príroda to tak zariadila, že materinský jazyk sa učíme keď sme malí, a nie až keď sme dospelí. Novonarodené deti vedia rozoznať zvuky veľa rôznych jazykov, nie len toho, ktorý počujú od svojich rodičov. Ale keď dieťatko počuje ľudí hovoriť len určitým jazykom, jeho mozog upevní mozgové prepojenia príslušné pre tento jazyk. Mozgové prepojenia pre ďalšie jazyky buď oslabnú alebo úplne zaniknú. Učenie sa jazyka po 10 roku života je preto oveľa ťažšie, nakoľko v mozgu sa už nové prepojenia pre ďalší jazyk nevytvoria. Keď sa začína učiť cudzí jazyk dospelý človek, nové zvuky cudzieho jazyka, sa musia napasovať do už existujúcich mozgových prepojení. Tieto prepojenia však boli vytvorené špeciálne pre slovenský jazyk. Preto je učenie pre nás dospelých také ťažké a už nikdy sa cudzí jazyk nenaučíme tak, ako náš rodný.

CHCETE ABY VAŠE DIEŤA OVLÁDALO VIACERO JAZYKOV?

Začnite s učením detí naozaj skoro!

Toto je dôležitý krok. Druhý jazyk by sa mal učiť v tom istom období, ako keď sa učí rodný jazyk.Niektorí rodičia si myslia, “na čo by som ho mal niečo učiť, keď ešte ani len nerozpráva”. Ale dieťa počúva Vašu reč a učí sa z nej oveľa skôr ako Vám môže samo odpovedať. Podľa vedeckých výskumov vyplýva, že čím skôr sa dieťa začne učiť druhý jazyk, tým lepšie a ľahšie sa ho naučí.

Učte dieťa pomocou riekaniek a pesničiek.

Deti milujú hudbu a opakovanie jednoduchých fráz. Aj radosť z naučenia sa niečoho nového je veľká.

Nepoužívajte ako učiteľa jazykov televízor.

V televízore je príliš veľký objem informácií naraz, ktoré dieťa nedokáže absorbovať a preto efekt takejto výučby je zanedbateľný. Tak ako mamička postupne dávkuje jednotlivé vetičky, tak isto pomaličky ich treba dávkovať aj v cudzom jazyku.

Na učenie sa jazyka deti potrebujú interakciu so živými ľuďmi.

Deti (ale aj dospelí) si dlhodobo zapamätajú cudzie slová len vtedy, ak sú spojené s emóciami. Tento fakt využívajú najmodernejšie metódy výučby, ktoré môžete nájsť v špeciálnych jazykových školách. Niektoré programy sú dokonca špeciálne určené na výučbu jazykov u detí. Takéto hodiny sú nabité emóciami a sú plné zážitkových hier, piesní a rozprávok. Po hodine takejto špecializovanej výuky, si deti ani nestihnú uvedomiť, že sa niečo učili. Takáto výučba je veľmi efektívna a výsledky sú prekvapivé.