Výhody výučby angličtiny v rannom veku

  • Prirodzená výslovnosť
  • Intelektuálny vývoj a mentálny rozvoj (biligviálnosť čiže viacjazyčnosť obohacuje a pozitívne ovplyvňuje  mentálnu a intelektuálnu stránku dieťaťa),
  • Naučia sa rozumieť z kontextu bez toho aby museli bezpodmienečne rozumieť každému slovu.
  • Pružnejšie myslenie (lepšie rozumejú svojmu jazyku, majú lepšiu schopnosť počúvať),
  • Deti sa nehanbia a neboja rozprávať cudzím jazykom(nepociťujú ostych a preto im výučba cudzieho jazyka ide ľahšie a prirodzenejšie),
  • Majú lepšie verbálne schopnosti (výskumy dokazujú, že učením cudieho jazyka sa zlepšujú komunikačné schopnosti dieťaťa),
  • Spoznávanie iných kultúr