Cenník

Prevádzkovateľ: Happy Family, s.r.o., IČO:48 280 372

Za jazykový kurz môžete platiť v nasledovných intervaloch:
(platí sa vždy VOPRED, najneskôr v deň začatia kurzu) pri viacmesačnej platbe:
zvýhodnená cena platí len pri platbe vopred – inak bude účtovaná suma za každý mesiac samostatne:

Jazykový kurz 8-7 detí v skupine, 1 hodina týždenne:
● na 5 mesiacov dopredu: 185€ (jeden mesiac vychádza 37€ / ušetríte 10€)
● na 3 mesiace dopredu: 114€ (jeden mesiac vychádza 38€ / ušetríte 3€)
● mesačne: 39€

Jazykový kurz 6-5 detí v skupine, 1 hodina týždenne:
● na 5 mesiacov dopredu: 195€ (jeden mesiac vychádza 39€ / ušetríte 10€)
● na 3 mesiace dopredu: 120€ (jeden mesiac vychádza 40€ / ušetríte 3€)
● mesačne: 41€

Na ďalšie dieťa (súrodenca) poskytujeme zľavu 10% .

Bankový účet

Kurzy HappyEnglish môžete zaplatiť na nasledovný bankový účet. Prosím, uveďte aj potrebné údaje, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu.
Ako variabilný symbol (VS) uveďte číslo, ktoré Vám pridelí systém po vyplnení prihlášky na našej web-stránke (www.happyenglish.sk, v menu – Prihláška). 

V odpovednom emaile je VS uvedený ako Referencia platiteľa.

Vo Vašej kancelárii na portále www.HappyEnglish.sk > Kancelária si môžete nastaviť frekvenciu platieb za kurz, prednastavená je mesačná platba. Tu si tiež overíte údaje o Vašich platbách za kurz.

Ako doplnkový údaj uveďte MENO a PRIEZVISKO Vášho dieťaťa.

  • Číslo účtu (IBAN): SK56 0900 000000 507 670 8462
  • Variabilný symbol: Číslo pridelené naším IT systémom (referencia platiteľa), ktoré ste dostali emailom po vyplnení prihlášky
  • Doplnkový údaj: Meno a priezvisko dieťaťa

Prosíme Vás, neplaťte poštovou zloženkou.

Happy Family, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zákonný zástupca bude vždy vopred informovaný o zmene cien.