Čím viac dieťa prežíva emóciu a zábavu na hodine, tým viacej sa naučí !!!
Máme reálne skúsenosti, malé deti sa učia najrýchlejšie a najprirodzenejšie!
Učenie sa ďalšiemu jazyku v skorom veku napomáha vývoju a upevneniu mozgových buniek dieťaťa a zvyšuje tak jeho inteligenciu.

Angličtina hrou!

Recent Projects

  • Pripravujeme sekciu

    PARTNERI