Cenník

Prevádzkovateľ: Happy Club, o.z., IČO:51464560

Za jazykový kurz môžete platiť v nasledovných intervaloch:
(platí sa vždy VOPRED, najneskôr v deň začatia kurzu) pri viacmesačnej platbe:
zvýhodnená cena platí len pri platbe vopred – inak bude účtovaná suma za každý mesiac samostatne:

Jazykový kurz 8-7 detí v skupine, 1 hodina týždenne:
● na 5 mesiacov dopredu: 165€ (jeden mesiac vychádza 33€ / ušetríte 10€)
● na 3 mesiace dopredu: 102€ (jeden mesiac vychádza 34€ / ušetríte 3€)
● mesačne: 35€

Jazykový kurz 6-5 detí v skupine, 1 hodina týždenne:
● na 5 mesiacov dopredu: 175€ (jeden mesiac vychádza 35€ / ušetríte 10€)
● na 3 mesiace dopredu: 108€ (jeden mesiac vychádza 36€ / ušetríte 3€)
● mesačne: 37€

Na ďalšie dieťa (súrodenca) poskytujeme zľavu 10% .

Bankový účet

Kurzy HappyEnglish môžete zaplatiť na nasledovný bankový účet. Prosím, uveďte aj potrebné údaje, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu.
Ako variabilný symbol (VS) uveďte číslo, ktoré Vám pridelí systém po vyplnení prihlášky na našej web-stránke (www.happyenglish.sk, v menu – Prihláška). 

V odpovednom emaile je VS uvedený ako Referencia platiteľa.

Vo Vašej kancelárii na portále www.HappyEnglish.sk > Kancelária si môžete nastaviť frekvenciu platieb za kurz, prednastavená je mesačná platba. Tu si tiež overíte údaje o Vašich platbách za kurz.

Ako doplnkový údaj uveďte MENO a PRIEZVISKO Vášho dieťaťa.

  • Číslo účtu (IBAN): SK10 0900 0000 0051 4291 9453
  • Variabilný symbol: Číslo pridelené naším IT systémom (referencia platiteľa), ktoré ste dostali emailom po vyplnení prihlášky
  • Doplnkový údaj: Meno a priezvisko dieťaťa

Prosíme Vás, neplaťte poštovou zloženkou.

Happy Club, o.z. si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zákonný zástupca bude vždy vopred informovaný o zmene cien.