Súťaž: Dotazník 2023

Organizátor súťaže 

Happy Family, s.r.o., prevádzkovateľ jazykovej školy Happy English, v zastúpení: Marián Krátky

Podmienky súťaže

Termín konania súťaže je posledný týždeň školsého roku 2022/23 od 26.6. do 30.6. 2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže formou vyplnenia dotazníka na https://forms.gle/2UfbAyyuo4CV6x2b9 .

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť rodič dieťaťa, ktoré aktuálne navštevuje kurz HappyEnglish na niektorej z našich pobočiek.

Výhra

Výhra v súťaži je jedna z cien

1.) mesiac zadarmo v Jazykovej škole Happy English v septembri 2023

2.) tričko Happy English

3.) balíček na tvorenie na doma

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov dňa 1.7.2023

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na tejto stránke na ktorej prebieha súťaž. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. 

Dotazník môžete vyplniť tu.