Svätý Jur

Jazyková škola len pre deti – Happy English Svätý Jur

Vyučovacie centrum – Prostredná ulica č. 64, Svätý Jur

Happy English – Svätý Jur
Kontakt: 0903 319 348
E-mail: jur@happyenglish.skVyučovacie centrum HappyEnglish v Svätom Jure Vás víta v priestoroch Info Centra. Záujemci o výučbu anglického jazyka pre deti sa môžu hlásiť na horeuvedených kontaktoch.

 

Cenník

Výučba Angličtiny a Nemčiny metódou HappyEnglish, HappyDeutsch je veľmi efektívna. V porovnaní s tradičnou výučbou sa u nás deti učia jazyky omnoho rýchlejšie. Preto aj potrebujeme na 1 rok viac materiálov* ako inde. Našou metódou sme schopní naučiť deti až 4 špeciálne výukové CD za rok, oproti štandardným metódam výučby, kde sa 1 CD takéhoto rozsahu preberá celý rok.

Prihlásenie na kurz považujeme za záväzné, až po uhradení registračného poplatku, ktorý sa rovná cene materiálov za daný jazykový kurz na 1 rok *.

Za jazykový kurz môžete platiť v nasledovných intervaloch,
platí sa vždy dopredu:

Jazykový kurz pre deti 1 hodina týždenne

  • Mesačne: 24 EUR
  • Na 3 mesiace dopredu: 70 EUR (úspora 2 Eurá)
  • Na 5 mesiacov dopredu: 115 EUR (úspora 5 EUR)

 

Na ďaľšie dieťa (súrodenca) poskytujeme zľavu 10% .

Pred začaťím jazykového kurzu je nutné si zakúpiť nasledovné MATERIÁLY /Registračný poplatok/ na daný školský rok:

Angličtina pre deti

  • Cena materiálov: 55 EUR (3x CD, 1x DVD, 1x Knižka)

 


Bankový účet

Kurzy HappyEnglish, HappyDeutsch môžete zaplatiť na nasledovný bankový účet. Prosím uveďte aj potrebné údaje, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu.
Ako variabilný symbol (VS) uveďte DÁTUM NARODENIA Vášho dieťaťa v poradí rok,mesiac,deň. Ako doplnkový údaj uveďte MENO a PRIEZVISKO Vášho dieťaťa.

  • Číslo účtu: 5043574891/0900
  • Variabilný symbol: Dátum narodenia dieťaťa – v poradí rok, mesiac, deň.
    (napríklad pre dieťa narodené 21.03.2008 je VS: 20080321)
  • Doplnkový údaj: Meno a priezvisko dieťaťa!

Prosíme neplaťte poštovou zloženkou!!!!


* Na materiáloch za kurzy zásadne nezarábame! Poskytujeme ich našim žiakom za naše nákupné ceny. Z tohoto dôvodu materiály predávame VÝLUČNE IBA záväzným záujemcom o naše kurzy angličtiny a nemčiny pre malé deti. Za pochopenie ďakujeme.