Články

Tu si môžete pozrieť všetky publikované články.

Prečo treba začať s angličtinou už pred škôlkou?
Prečo treba začať s angličtinou už pred škôlkou?

Za výuku angličtiny už pred škôlkou hovorí niekoľko faktorov:

Výskum ukazuje, že ľudský mozog je prvých 7 rokov života je výnimočne tvárny.. Toto však závisí od kvality a kvantity prvých mozgových podnetov,ktoré dieťaťu predkladáme, pretože tie rozhodujú ako silno budú prepojené nervové štruktúry v jeho mozgu, teda aký výkonný bude jeho mozog. Bunky, ktoré sa často stimulujú dráždením zmyslov, sa čoraz silnejšie a stabilnejšie prepájajú. Bunky, ktoré nie sú stimulované, zoslabnú. Mladšie dieťa sa ľahko a bezproblémovo naučí ďalší cudzí jazyk. Staršie dieťa, ktoré už nie je také bezprostredné, už môže mať problémy s dobrou výslovnosťou, gramatikou a ostýchavosťou pri výučbe. Učenie sa ďalšiemu jazyku v skorom veku napomáha vývoju a upevneniu mozgových buniek dieťaťa a zvyšuje tak jeho inteligenciu. Toto obohacuje vývoj všetkých, nie len zdravých detí, aj detí s ochoreniami mozgu a detí trpiacich autizmom. (more…)

Magical SummerCamp 2022 Trenčín

Základné informácie o SC, rekreačné poukazy

Grafika

Prihlasovanie – formulár

Metóda výučby angličtiny
Metóda výučby angličtiny

Vyučujeme angličtinu deti predškolského veku prirodzenou  cestou, tak ako keby sa učili materinský jazyk.

Táto metóda je úspešná i u detí, ktoré by mohli mať neskôr pri výuke jazykov problémy. Pri výučbe vytvárame anglické prostredie, kde sa komunikuje len v angličtine (samozrejme pri zložitých situáciách keď je to nevyhnutné, alebo pre uľahčenie pochopenia, použijeme materinský jazyk).

Deti rozumejú základným významom materského jazyka dávno pred tým, než sú schopné samostatného prejavu. Našou metódou výučby si dieťa cudziu reč osvojuje rovnako prirodzene ako materinskú. Deti najskôr reagujú na podnet vyslovený v cudzom jazyku, bez toho aby vedeli formulovať odpovede. Chápu zmysel celých výrokov, fráz! Neučia sa len jednotlivé slovíčka, ktoré by mali v budúcnosti problém spojiť. Formulovanie odpovedí prichádza až následne. Je dobré hlavne zo začiatku výučby nenútiť dieťa, aby hneď opakovalo a odpovedalo! Komunikácia v cudzom jazyku väčšinou prichádza veľmi skoro.

Dôležitým prvkom našej výučby je každodenné počúvanie audio nahrávok, ktoré umožňujú vytvoriť doma pravé anglické prostredie. Pesničky sú nahraté rodenými angličanmi/američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku. Aj malé dieťa sa naučí po slovensky lebo je stále , systematicky so slovenčinou v kontakte. Keď chceme, aby vedelo dieťa dobre po anglicky, musíme mu vytvoriť podobné podmienky.

Učiteľ prebúdza motiváciu k porozumeniu pomocou mimiky, gestikulácie, bábok, obrázkov, pesničiek, divadielka a hier. Tieto činnosti sú založené na priamych zážikoch dieťaťa, ktoré podporujú detskú zvedavosť  a potrebu objavovať. U detí vzniká najväčšia motivácia ku komunikácii práve pri hrách. Vhodné podmienky sú vytvorené vtedy, pokiaľ sú hry zábavné, vedia upútať pozornosť detí, a sú koncipované tak, že umožňujú vyniknúť všetkým deťom. Tento prístup je oveľa úspešnejší ako tradičná výučba cudzieho jazyka v škôlkach, pri ktorej sa navyše deti musia vyrovnávať s tým, že jedna osoba pomenúva veci okolo nich dvomi rôznymi menami.

NEW – pobočka Bratislava

Otvárame pre Vás novú pobočku v Bratislave v spolupráci s Brighter Life Center.

V týchto časoch sa k nám môžete pripojiť ONLINE cez aplikáciu ZOOM.

Pre viac info nás kontaktujte 😉

Kontakt

  Vaše meno

  Váš email

  Váš telefón

  Predmet

  Vaša správa

  Prečo učiť deti angličtinu s Happy English?
  Prečo učiť deti angličtinu s Happy English?
  • Vynikajúci lektori
  • Malé skupinky detí
  • Vysoko efektívna forma výučby
  • Najmodernejšie formy výučby – zážitkové učenie + callan method

   

  • Malé skupinky detí
   6 – 8 detí v skupinke zaručuje individuálny prístup ku každému jednému dieťaťu.
  • Angličtina pre deti hravou a zábavnou formou
   Hravou a prirodzenou formou ich naši výborní lektori motivujú a zabávajú a deti netušia, ako ľahko sa angličtina stáva ich prirodzenou súčasťou. Deti si na hodinách všetko zažívajú, aby cez emócie a zážitky mohli do seba absorbovať angličtinu na dlho. Len si spomeňte na bifľovanie slovíčok a učenie sa gramatiky na škole. Taká drina! Malé deti majú schopnosť naučiť sa toľko jazykov, koľko mu naraz umožníte systematicky počúvať. No iba do istého obdobia (7 rokov), potom túto schopnosť deti strácajú, lebo začnú používať inú časť mozgu. Tak prečo to dieťaťu neuľahčiť,  keď o tom vieme?
  • Počúvanie hudobných nahrávok
   Dôležitým prvkom našej výučby je každodenné počúvanie nahrávok, ktoré umožňujú vytvoriť doma pravé anglické prostredie.  Je to podstatná časť výučby a je úplne zadarmo! Stačí zapnúť nahrávku a už viete, že robíte to najlepšie pre Vašu ratolesť, ktorá podvedome nasáva a ukladá angličtinu. Pesničky sú ozrejmované na hodinách angličtiny s tým, že dieťa má už napočúvanú slovnú zásobu! Vďaka spojeniu nahrávka-zážitok si Vaše dieťa slovnú zásobu zapamätá na dlhú dobu. Angličtina 1x za týždeň nestačí! Pesničky sú nahraté rodenými Angličanmi/Američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku.
  • Prijateľná cena
  • Cena nášho kurzu za mesiac sa rovná asi dvom malým nákupom v potravinách. Koľko sme ochotní investovať do skvelej budúcnosti našich detí?
  Ak chcete rozvíjať mozog a inteligenciu Vašich detí, učte ich cudzie jazyky.
  Ak chcete rozvíjať mozog a inteligenciu Vašich detí, učte ich cudzie jazyky.

  Už ste sa niekedy učili cudzí jazyk? Bojovali ste so slovíčkami a gramatikou v škole? Ak ste ako väčšina dospelých ľudí, bolo to pre Vás určite dosť ťažké a napriek celej tej drine, výsledok nebol taký, aký by ste chceli. Pritom každé priemerné dieťa sa učí nový jazyk celkom ľahko. V rámci niekoľkých rokov väčšina detí rozumie, čo druhí hovoria a tiež sa vie samo celkom dobre vyjadrovať. Dôkazom sú biliguálne rodiny, kde rodičia hovoria rôznymi jazykmi a dieťa ich plynule ovláda.

  KEDY JE NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA UČENIE SA JAZYKOV?

  Mozog malých detí je priam predurčený na učenie sa jazykov. Sama matka príroda to tak zariadila, že materinský jazyk sa učíme keď sme malí, a nie až keď sme dospelí. Novonarodené deti vedia rozoznať zvuky veľa rôznych jazykov, nie len toho, ktorý počujú od svojich rodičov. Ale keď dieťatko počuje ľudí hovoriť len určitým jazykom, jeho mozog upevní mozgové prepojenia príslušné pre tento jazyk. Mozgové prepojenia pre ďalšie jazyky buď oslabnú alebo úplne zaniknú. Učenie sa jazyka po 10 roku života je preto oveľa ťažšie, nakoľko v mozgu sa už nové prepojenia pre ďalší jazyk nevytvoria. Keď sa začína učiť cudzí jazyk dospelý človek, nové zvuky cudzieho jazyka, sa musia napasovať do už existujúcich mozgových prepojení. Tieto prepojenia však boli vytvorené špeciálne pre slovenský jazyk. Preto je učenie pre nás dospelých také ťažké a už nikdy sa cudzí jazyk nenaučíme tak, ako náš rodný.

  CHCETE ABY VAŠE DIEŤA OVLÁDALO VIACERO JAZYKOV?

  Začnite s učením detí naozaj skoro!

  Toto je dôležitý krok. Druhý jazyk by sa mal učiť v tom istom období, ako keď sa učí rodný jazyk.Niektorí rodičia si myslia, “na čo by som ho mal niečo učiť, keď ešte ani len nerozpráva”. Ale dieťa počúva Vašu reč a učí sa z nej oveľa skôr ako Vám môže samo odpovedať. Podľa vedeckých výskumov vyplýva, že čím skôr sa dieťa začne učiť druhý jazyk, tým lepšie a ľahšie sa ho naučí.

  Učte dieťa pomocou riekaniek a pesničiek.

  Deti milujú hudbu a opakovanie jednoduchých fráz. Aj radosť z naučenia sa niečoho nového je veľká.

  Nepoužívajte ako učiteľa jazykov televízor.

  V televízore je príliš veľký objem informácií naraz, ktoré dieťa nedokáže absorbovať a preto efekt takejto výučby je zanedbateľný. Tak ako mamička postupne dávkuje jednotlivé vetičky, tak isto pomaličky ich treba dávkovať aj v cudzom jazyku.

  Na učenie sa jazyka deti potrebujú interakciu so živými ľuďmi.

  Deti (ale aj dospelí) si dlhodobo zapamätajú cudzie slová len vtedy, ak sú spojené s emóciami. Tento fakt využívajú najmodernejšie metódy výučby, ktoré môžete nájsť v špeciálnych jazykových školách. Niektoré programy sú dokonca špeciálne určené na výučbu jazykov u detí. Takéto hodiny sú nabité emóciami a sú plné zážitkových hier, piesní a rozprávok. Po hodine takejto špecializovanej výuky, si deti ani nestihnú uvedomiť, že sa niečo učili. Takáto výučba je veľmi efektívna a výsledky sú prekvapivé.

  Trenčianske Echo 9. september 2011

  Hocus Lotus – rozprávkové divadielko v cudzích jazykoch
  Hocus Lotus – rozprávkové divadielko v cudzích jazykoch

  Hlavnou autorkou naratívnej metódy Hocus-Lotus je psychologička, Prof. Traute Taeschner z Universitá degli Studi, di Roma „La Sapienza“, ktorá vypracovala a vedecky overila novú metódu učenia sa cudzieho jazyka pre deti od 2 rokov do 10 rokov.

  Táto metóda vychádza z najnovších psychologických poznatkov o tom ako si dieťa osvojuje materinský jazyk. Psychológovia vedecky overili, že pomocou metódy Hocus-Lotus sa deti učia rozprávať cudzím jazykom rovnako, ako to robia pri učení sa materinského jazyka.

  Deti celým procesom učenia jazyka sprevádzajú postavičky dvoch rozkošných Dinokrokov – Hocusa a Lotusa (Dinokrok je zmiešanina dinosaura a krokodíla), s ktorými sa deti môžu identifikovať. Hocus a Lotus prevádzajú deti rôznymi situáciami, ktoré majú hlboký emočný podtón. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky. V jednotlivých muzikálových príbehov sú špeciálne vybraté najpoužívanejšie hovorové frázy.

  Učiteľská aktivita spočíva v dramatickej/divadelnej činnosti. Učiteľ rozpráva deťom rozprávku a zároveň ju divadelne znázorňuje, pričom deti po ňom opakujú jednotlivé frázy a jeho pohyb. Pri dramatickom stvárnení príbehu využíva prejavy emócií v reči, výrazové prostriedky tváre, hlasovú intonáciu, zacieľenie pohľadu, akcie a gestikulácie, ktoré vytvárajú charakter jednotlivých postáv. Dieťa je týmto vtiahnuté do reálneho rozprávkového deja, ktorý naplno prežíva a týmto vstrebáva cudzí jazyk.

  Každá muzikálová pesnička (jeden príbeh) trvá okolo 5 minút, pričom rodičia a učitelia majú k dispozícii malú obrázkovú knižku s textom pesničky a farebnými obrázkami vyjadrujúcimi obsah a DVD s animovanými príbehmi, ktoré deti milujú.

  Hudba a príbehy sú dizajnované takým spôsobom, že ich deti chcú pozerať a počúvať znovu a znovu. Texty boli namáhavo vyvinuté tak, aby podporovali proces učenia sa jazyka prostredníctvom opakovania a vizuálnych pomôcok podporujúcich pochopenie situácie. Poskytujú cenný model autentickej výslovnosti.

  http://www.hocus-lotus.sk/

  Výhody výučby angličtiny v rannom veku
  Výhody výučby angličtiny v rannom veku
  • *Prirodzená výslovnosť,
  • *Intelektuálny vývoj a mentálny rozvoj (biligviálnosť čiže viacjazyčnosť obohacuje a pozitívne ovplyvňuje  mentálnu a intelektuálnu stránku dieťaťa),
  • *Naučia sa rozumieť z kontextu bez toho aby museli bezpodmienečne rozumieť každému slovu.
  • *Pružnejšie myslenie (lepšie rozumejú svojmu jazyku, majú lepšiu schopnosť počúvať),
  • *Deti sa nehanbia a neboja rozprávať cudzím jazykom(nepociťujú ostych a preto im výučba cudzieho jazyka ide ľahšie a prirodzenejšie),
  • *Majú lepšie verbálne schopnosti (výskumy dokazujú, že učením cudieho jazyka sa zlepšujú komunikačné schopnosti dieťaťa),
  • *Spoznávanie iných kultúr