SummerCamps by HappyEnglish

Letné denné tábory u nás

Jazyková škola Happy English organizuje denné letné campy s angličtinou už niekoľko rokov.

Počas týždňa deti zažívajú táborovú atmosféru s hymnou, pokrikom, športovými i zábavnými aktivitami, pokladovkou a naše campy sú špecifické tým, že si deti každý deň niečo jednoduché vyrobia.

Každý deň má svoju tému a počas dňa sa deti učia slovnú zásobu a frázy prirodzeným spôsobom, pomocou hier, pesničiek a iných aktivít. Pri tvorivých aktivitách tak to, čo počuli, videli, zažili, aj ohmatajú a vyrobia… Táto kombinácia napomáha tomu, aby sa deti ľahko učili.

Toto robíme s deťmi na našich kurzoch počas školského roka a sme radi, že počas prázdnin máme vďaka dlhšiemu spoločne strávenému času širšie možnosti…

Na našich campoch nechýba hudba, tanec, ani športové aktivity. Deti vedieme k spolupráci, nie rivalite a súťaživosti. Snažíme sa vždy vytvoriť priateľskú atmosféru, konflikty riešime v kruhu a deti samé navrhujú ich riešenia. Každý deň na záver sa stretávame v kolečku, kde každý môže povedať, čo ho v ten deň potešilo a prípadné nedorozumenia alebo nezhody rešime spoločne.

Samozrejme, že šancu majú aj deti, ktoré sú hanblivé, či menej spoločenské. Pomáhame im začleniť sa do kolektívu alebo si nájsť aspoň jednu spriaznenú dušu.

Našou snahou je vytvoriť také prostredie, aby deti na náš spoločný týždeň dlho s radosťou spomínali.

SummerCamps – prehľad                       SummerCamp 2022 v Trenčíne