Prihláška SummerCamp – Trenčín

  Prihláška na Letný Magical SummerCamp 2022 - Trenčín

  Údaje o zákonnom zástupcovi

  Vaše meno a priezvisko:
  Váš telefón:
  Váš email:

  Vaša adresa:

  Ulica a číslo:
  Mesto:
  PSČ:

  Údaje o dieťati

  Meno a priezvisko dieťaťa:
  Dátum narodenia: Deň . Mesiac . Rok

  * Dôležité: Prosím, vyplňte správne. Meno dieťaťa (doplnkový údaj) a
  Dátum narodenia (VS) sa budú používať pri platbe prevodom za SummerCamp

  Výber termínu turnusu

  Vyber termín:

  Cena: 145€

  Touto prihláškou si Vami zvolený termín rezervujete. Až po uhradení poplatku na náš účet máte miesto isté - tešíme sa na Vás aj Vaše dieťa.

  Doteraz absolvované kurzy cudzieho jazyka (nepovinné)

  Jazyková škola:
  Dĺžka doterajšieho vzdelávania
  Angličtina:

  Ďalšie užitočné údaje (nepovinné)

  Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?
  Poznámky, čo by sme mali o Vašom dieťati vedieť, alergie, lieky, iné: