Prihláška SummerCamp – Partizánske

Prihláška na SummerCamp 2020 - Partizánske

Údaje o zákonnom zástupcovi

Vaše meno a priezvisko:
Váš telefón:
Váš email:

Vaša adresa:

Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:

Údaje o dieťati

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia: Deň . Mesiac . Rok

* Dôležité: Prosím, vyplňte správne. Meno dieťaťa (doplnkový údaj) a
Dátum narodenia (VS) sa budú používať pri platbe prevodom za SummerCamp

Výber termínu turnusu

Vyberte vyhovujúci termín: 1T: 13.7.-17.7.20202T: 17.8.-21.8.2020
Touto prihláškou si Vami zvolený termín rezervujete. Až po uhradení poplatku na náš účet máte miesto isté - tešíme sa na Vás aj Vaše dieťa.

Doteraz absolvované kurzy cudzieho jazyka (nepovinné)

Jazyková škola:
Dĺžka doterajšieho vzdelávania
Angličtina:

Ďalšie užitočné údaje (nepovinné)

Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?
Poznámky, čo by sme mali o Vašom dieťati vedieť, alergie, lieky, iné: