Prihláška SummerCamp – Liptovský Mikuláš

  Prihláška na Camp v Liptovskom Mikuláši 2019

  Údaje o zákonnom zástupcovi

  Vaše meno:
  Váš telefón:
  Váš email:

  Vaša adresa:

  Ulica a číslo:
  Mesto:
  PSČ:

  Údaje o dieťati

  Meno dieťaťa:
  Dátum narodenia: Deň . Mesiac . Rok

  * Dôležité: Prosím, vyplňte správne. Meno dieťaťa (doplnkový údaj) a Dátum narodenia (VS) sa použije na overenie platby za SummerCamp HappyEnglish

  Vyberte vyhovujúci termín - dni konania campu:

  Doteraz absolvované kurzy cudzieho jazyka (nepovinné)

  Jazyková škola:
  Dĺžka doterajšieho vzdelávania
  Angličtina:
  Nemčina:
  Používaný študijný materiál
  Angličtina:
  Nemčina:

  Ďalšie užitočné údaje (nepovinné)

  Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?
  Poznámky, čo by sme mali o Vašom dieťati vedieť, alergie, lieky, iné: