Prihláška Liptovský Mikuláš

  Údaje o zákonnom zástupcovi

  Vaše meno:
  Váš telefón:
  Váš email:

  Vaša adresa:

  Ulica a číslo:
  Mesto:
  PSČ:

  Údaje o dieťati

  Meno dieťaťa:
  Dátum narodenia: Deň . Mesiac . Rok

  * Dôležité: Prosím, vyplňte správne. Meno dieťaťa (doplnkový údaj) a Dátum narodenia (VS) sa budú používať pri všetkých platbách prevodom za kurzy HappyEnglish/HappyDeutsch!

  Doteraz absolvované kurzy cudzieho jazyka (nepovinné)

  Jazyková škola:
  Dĺžka doterajšieho vzdelávania
  Angličtina:
  Nemčina:
  Používaný študijný materiál
  Angličtina:
  Nemčina:

  Údaje o jazykovom kurze

  Vyberte vhodný jazykový kurz:
  Vyberte vyhovujúce dni konania kurzu:
  Napíšte vyhovujúci čas konania kurzu (od - do):

  Ďalšie užitočné údaje (nepovinné)

  Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?
  Poznámky, čo by sme mali o Vašom dieťati vedieť: