Prihláška Liptovský Mikuláš

Údaje o zákonnom zástupcovi

Vaše meno:
Váš telefón:
Váš email:

Vaša adresa:

Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:

Údaje o dieťati

Meno dieťaťa:
Dátum narodenia: Deň . Mesiac . Rok

* Dôležité: Prosím, vyplňte správne. Meno dieťaťa (doplnkový údaj) a Dátum narodenia (VS) sa budú používať pri všetkých platbách prevodom za kurzy HappyEnglish/HappyDeutsch!

Doteraz absolvované kurzy cudzieho jazyka (nepovinné)

Jazyková škola:
Dĺžka doterajšieho vzdelávania
Angličtina:
Nemčina:
Používaný študijný materiál
Angličtina:
Nemčina:

Údaje o jazykovom kurze

Vyberte vhodný jazykový kurz:
Vyberte vyhovujúce dni konania kurzu:
Napíšte vyhovujúci čas konania kurzu (od - do):

Ďalšie užitočné údaje (nepovinné)

Odkiaľ ste sa od nás dozvedeli?
Poznámky, čo by sme mali o Vašom dieťati vedieť: