Prečo treba začať s angličtinou už pred škôlkou?

anglictina-uz-od-skolky

Za výuku angličtiny už pred škôlkou hovorí niekoľko faktorov:

Výskum ukazuje, že ľudský mozog je prvých 7 rokov života je výnimočne tvárny.. Toto však závisí od kvality a kvantity prvých mozgových podnetov,ktoré dieťaťu predkladáme, pretože tie rozhodujú ako silno budú prepojené nervové štruktúry v jeho mozgu, teda aký výkonný bude jeho mozog. Bunky, ktoré sa často stimulujú dráždením zmyslov, sa čoraz silnejšie a stabilnejšie prepájajú. Bunky, ktoré nie sú stimulované, zoslabnú. Mladšie dieťa sa ľahko a bezproblémovo naučí ďalší cudzí jazyk. Staršie dieťa, ktoré už nie je také bezprostredné, už môže mať problémy s dobrou výslovnosťou, gramatikou a ostýchavosťou pri výučbe. Učenie sa ďalšiemu jazyku v skorom veku napomáha vývoju a upevneniu mozgových buniek dieťaťa a zvyšuje tak jeho inteligenciu. Toto obohacuje vývoj všetkých, nie len zdravých detí, aj detí s ochoreniami mozgu a detí trpiacich autizmom.

[arrow]
  • Priama metóda – metóda učenia sa  jazyka ako keby sa učil materinský jazyk,  je najviac úspešná u malých detí. Čím je dieťa staršie, tým menej je priama metóda pre neho vhodná. Človeku totiž vekom slabne mechanická pamäť a zlepšuje sa logická. Dospelý človek si dobre pamätá to, čo sa mu vysvetlí, čomu rozumie a v čom nachádza logiku. Dieťaťu stačí k zapamätaniu iba to, že niečo vidí, počuje, logické vzťahy naopak chápe ťažko alebo vôbec.
  • Dieťa sa v predškolskom veku nachádza v senzitívnom období, kedy sa môže bez problémov naučiť viac jazykov.
  • Čím skôr začne dieťa s výukou cudzieho jazyka, tým jednoduchšie ho ovládne a začne v ňom rozmýšľať, bez toho, aby muselo prechádzať zložitou fázou „prekladania v hlave“ toho, čo počuje, alebo chce povedať. Už od 7 rokov sa ťažisko vnímania jazyka presúva z pravej „inštinktívnej“ hemisféry do ľavej „logickej“, kedy potrebujeme mať na všetko pravidlá.
  • Cudzojazyčné prostredie začne dieťa čoskoro vnímať ako prirodzené, rýchlo sa naučí rozumieť cudziemu jazyku a následne ho aktivizovať.
  • Dobrá znalosť anglického jazyka sa stále jasnejšie ukazuje ako nevyhnutná súčasť základného vzdelania každého jedinca, ktorý má v živote uspieť.
[/arrow]