Cenník Partizánske

Platby za jazykové kurzy pre deti (platí pre pobočku Partizánske)

Výučba Angličtiny metódou HappyEnglish je veľmi efektívna. V porovnaní s tradičnou výučbou sa u nás deti učia jazyky omnoho rýchlejšie.

Za jazykový kurz sa platí vždy VOPRED, najneskôr v deň začatia kurzu:

Jazykový kurz 7-8 detí v skupine, 1 hodina týždenne

  • Na 5 mesiacov dopredu: 150€ (jeden mesiac vychádza 30€ / ušetríte 10€)
  • Na 3 mesiace dopredu: 93€ (jeden mesiac vychádza 31€ / ušetríte 3€)
  • Mesačne: 32€

Jazykový kurz 5-6 detí v skupine, 1 hodina týždenne

  • Na 5 mesiacov dopredu: 160€ (jeden mesiac vychádza 30€ / ušetríte 10€)
  • Na 3 mesiace dopredu: 99€ (jeden mesiac vychádza 31€ / ušetríte 3€)
  • Mesačne: 34€

Na ďalšie dieťa (súrodenca) poskytujeme zľavu 10% .

Cenník je platný od 1.9.2020

Bankový účet

Kurzy HappyEnglish môžete zaplatiť na nasledovný bankový účet. Prosím uveďte aj potrebné údaje, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu.

Ako variabilný symbol (VS) uveďte číslo, ktoré Vám pridelí systém po vyplnení prihlášky na našej web-stránke www.happyenglish.sk. V odpovednom emaile je VS uvedený ako Referencia platiteľa.

Ako doplnkový údaj uveďte MENO a PRIEZVISKO Vášho dieťaťa.

Pozor – zmena prevádzkovateľa pre pobočku Partizánske – Šimonovany!!!!

  • Prevádzkovateľ – HappyClub, o.z.
  • Číslo účtu(IBAN): SK10 0900 0000 0051 4291 9453
  • Variabilný symbol: Číslo pridelené naším IT systémom (referencia platiteľa), ktoré ste dostali emailom po vyplnení prihlášky. VS môžete nájsť po prihlásení aj vo Vašej kancelárii v sekcii “Žiak – nastavenia”.
  • Doplnkový údaj: Meno a priezvisko dieťaťa!

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU 🙂