Cenník Bratislava

Platby za jazykové kurzy pre deti

Jazykový kurz môžete platiť v nasledovných intervaloch,
platí sa vždy VOPRED, najneskôr v deň začatia kurzu:

Pri viacmesačnej platbe zvýhodnená cena platí len pri platbe vopred – inak bude účtovaná suma za každý mesiac samostatne.

Jazykový kurz 7-8 detí v skupine, 1 hodina týždenne

 • Na 5 mesiacov dopredu: 165€ (jeden mesiac vychádza 33€ / ušetríte 10€)
 • Na 3 mesiace dopredu: 102€ (jeden mesiac vychádza 34€ / ušetríte 3€)
 • Mesačne:  35€

Jazykový kurz 5-6 detí v skupine, 1 hodina týždenne

 • Na 5 mesiacov dopredu: 175€ (jeden mesiac vychádza 35€ / ušetríte 10€)
 • Na 3 mesiace dopredu: 108€ (jeden mesiac vychádza 36€ / ušetríte 3€)
 • Mesačne: 37€

Intenzívny jazykový kurz – 4 deti v skupine, 1 hodina týždenne

 • Na 5 mesiacov dopredu: 185€ (jeden mesiac vychádza 37€ / ušetríte 10€)
 • Na 3 mesiace dopredu: 114€ (jeden mesiac vychádza 38€ / ušetríte 3€)
 • Mesačne: 39€

Na ďalšie dieťa (súrodenca) poskytujeme zľavu 10% .

Cenník je platný od 1.9.2020

Bankový účet

Kurzy HappyEnglish môžete zaplatiť na nasledovný bankový účet. Prosím uveďte aj potrebné údaje, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu.

Ako variabilný symbol (VS) uveďte číslo, ktoré Vám pridelí systém po vyplnení prihlášky na našej web-stránke www.happyenglish.sk. V odpovednom emaile je VS uvedený ako Referencia platiteľa.

Ako doplnkový údaj uveďte MENO a PRIEZVISKO Vášho dieťaťa.

 • Číslo účtu(IBAN): SK56 0900 000000 507 670 8462
 • Variabilný symbol:Číslo pridelené naším IT systémom (referencia platiteľa), ktoré ste dostali emailom po vyplnení prihlášky. VS môžete nájsť po prihlásení aj vo Vašej kancelárii v sekcii “Žiak – nastavenia”.
 • Doplnkový údaj: Meno a priezvisko dieťaťa!

Prosíme neplaťte poštovou zloženkou!!!!