Category: Výhody výučby angličtiny v rannom veku

Výhody výučby angličtiny v rannom veku
Výhody výučby angličtiny v rannom veku
  • *Prirodzená výslovnosť,
  • *Intelektuálny vývoj a mentálny rozvoj (biligviálnosť čiže viacjazyčnosť obohacuje a pozitívne ovplyvňuje  mentálnu a intelektuálnu stránku dieťaťa),
  • *Naučia sa rozumieť z kontextu bez toho aby museli bezpodmienečne rozumieť každému slovu.
  • *Pružnejšie myslenie (lepšie rozumejú svojmu jazyku, majú lepšiu schopnosť počúvať),
  • *Deti sa nehanbia a neboja rozprávať cudzím jazykom(nepociťujú ostych a preto im výučba cudzieho jazyka ide ľahšie a prirodzenejšie),
  • *Majú lepšie verbálne schopnosti (výskumy dokazujú, že učením cudieho jazyka sa zlepšujú komunikačné schopnosti dieťaťa),
  • *Spoznávanie iných kultúr